Legislația privind pensiile de urmaș în România aduce în discuție o întrebare esențială: care este perioada de căsătorie necesară pentru ca unul dintre parteneri să beneficieze de acest tip de pensie? Cuantumul acesteia variază în funcție de durata căsătoriei, iar condițiile sunt stipulate clar în legislația în vigoare.

Câți ani de căsătorie sunt necesari?

Pentru a putea beneficia de pensie de urmaș, cuplul trebuie să fi fost căsătorit cel puțin 15 ani. Aceasta este durata minimă pentru a primi pensie de urmaș la împlinirea vârstei standard de pensionare, care este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați.

În cazul în care durata căsătoriei este între 10 și 15 ani, pensia de urmaș se diminuează cu un anumit procent lunar. De exemplu, cuantumul pensiei se va reduce cu 0,5% pentru fiecare lună în minus, ajungând la o diminuare de 6% pentru fiecare an de căsătorie sub pragul minim.

Reclamă

Dacă durata căsătoriei este sub 10 ani, partenerul supraviețuitor nu va primi pensie de urmaș conform prevederilor legale.

Ce spune legea despre pensia de urmaș?

Potrivit legislației în vigoare, soțul rămas în viață poate beneficia de pensie de urmaș pe întreaga sa durată de viață. Aceasta devine disponibilă la împlinirea vârstei standard de pensionare, cu mențiunea că durata căsătoriei trebuie să fie de cel puțin 15 ani.

Există și alte condiții în care se acordă pensie de urmaș, cum ar fi în cazul invalidității de gradul I sau II, indiferent de vârstă, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an. De asemenea, în cazul decesului soțului susținător ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pensia de urmaș este acordată indiferent de vârstă și de durata căsătoriei.

Cât este cuantumul pensiei de urmaș?

Cuantumul pensiei de urmaș variază în funcție de numărul de urmași îndreptățiți:

  • Pentru un singur urmaș: 50%
  • Pentru doi urmași: 75%
  • Pentru trei sau mai mulți urmași: 100%

Pentru a obține pensia de urmaș, persoanele îndreptățite trebuie să depună următoarele documente: cerere pentru înscrierea la pensie de urmaș, actele de stare civilă ale urmașilor și reprezentantului legal, decizia medicală asupra capacității de muncă (dacă este cazul), decizia de pensie/talonul de plată a pensiei susținătorului decedat, adeverința de studii pentru urmașii cu vârsta peste 16 ani, actul doveditor al cauzei decesului.