Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat marți că o nouă tranșă de fonduri europene, în valoare totală de 88,12 milioane de euro, a fost transferată în conturile beneficiarilor. Aceste sume, echivalentul a 431,65 milioane de lei, sunt destinate beneficiarilor din domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Plățile efectuate la data de 31 mai 2024 au avut ca scop decontarea cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor de investiții, precum și a celor aferente măsurilor de mediu și climă.

Fonduri pentru investiții agricole și de mediu

Din suma totală plătită, 74,88 milioane de euro provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în timp ce restul de 13,24 milioane de euro a fost acoperit din Bugetul Național. Cele mai semnificative plăți au fost direcționate către investițiile în exploatații agricole și pomicole, cu aproximativ 23,5 milioane de euro alocate prin submăsurile 4.1 și 4.1a. Un alt segment important al fondurilor a vizat investițiile de utilitate publică, unde AFIR a efectuat plăți în valoare de 11,1 milioane de euro pentru infrastructura agricolă, forestieră și de irigații, infrastructura de bază din mediul rural, precum și protejarea patrimoniului.

În plus, o sumă de 8,1 milioane de euro a fost alocată pentru decontarea primelor în cadrul submăsurii 17.1, destinată asigurării culturilor, animalelor și plantelor.

Reclamă

Grupurile de Acțiune Locală au primit, de asemenea, o finanțare semnificativă. Peste 11 milioane de euro au fost alocate pentru cheltuielile realizate în dezvoltarea comunităților locale prin axa LEADER. Aceste fonduri sunt esențiale pentru susținerea proiectelor care vizează dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea condițiilor de viață în mediul rural. Pentru măsurile de mediu și climă, AFIR a efectuat plăți în valoare de peste 23 de milioane de euro către fermieri. Aceste măsuri sunt cruciale pentru promovarea agriculturii durabile și adaptarea la schimbările climatice, asigurând astfel protecția mediului și conservarea resurselor naturale.

Selectarea proiectelor pentru infrastructura rutieră

În paralel, AFIR a anunțat recent selectarea unor proiecte pentru construirea de drumuri agricole și comunale, în valoare de peste 35 de milioane de euro. În urma finalizării etapei de evaluare, Agenția a publicat rapoartele intermediare de selecție pentru intervențiile DR-28 și DR-27, vizând crearea și modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural și accesului agricol.

Din cele 163 de proiecte depuse în luna ianuarie 2024 în cadrul DR-28, au fost selectate pentru finanțare 21 de proiecte de investiții în drumuri comunale, cu o valoare totală de 19,72 milioane de euro. Finanțarea acestora este asigurată din FEADR și Bugetul de Stat. De asemenea, alte 104 proiecte au fost declarate eligibile fără finanțare, 19 sunt în așteptare, 12 au fost considerate neconforme și doar 7 au fost declarate neeligibile. Pentru drumurile agricole, finanțate prin DR-27, au fost depuse 81 de proiecte, dintre care 16 au fost selectate pentru a primi finanțare în valoare de 15,83 milioane de euro. În această etapă lunară, 46 de cereri sunt eligibile fără finanțare, 7 sunt în așteptare, 2 cereri au fost neconforme și 10 proiecte au fost declarate neeligibile.