Începând cu luna aceasta, există o veste importantă pentru toți cei care beneficiază de cardurile de alimente, emise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dacă ești printre cei care primesc aceste carduri, cu siguranță te interesează când vei primi următoarea transă de bani. Ei bine, am vești bune pentru tine!

Carduri de alimente: Sprijin pentru categoriile defavorizate

În 2024, sprijinul material acordat prin aceste carduri sociale are o valoare nominală de 250 de lei și se acordă o dată la două luni unor categorii specifice de persoane defavorizate. Printre beneficiari se numără pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii din casele de pensii sectoriale, persoanele cu dizabilități grave sau medii, familiile cu mai mult de doi copii în întreținere, familiile monoparentale, precum și persoanele și familiile beneficiare de ajutor de incluziune conform legislației în vigoare.

Cardurile sociale sunt destinate exclusiv achiziționării alimentelor sau meselor calde și nu permit retragerea banilor în numerar sau cumpărarea altor produse în afara celor alimentare. Suma încărcată pe carduri trebuie cheltuită în decursul a 12 luni de la încărcare, altfel devine inactivă conform regulamentului.

Reclamă

Eligibilitatea pentru aceste carduri este stabilită de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar distribuția lor către beneficiari se realizează prin intermediul Poștei Române. Nu este necesar să depui o cerere pentru a primi acest card, ci acesta este atribuit automat dacă îndeplinești criteriile de eligibilitate.

Utilizarea cardurilor sociale și beneficiile acestora

Folosirea cardurilor sociale este simplificată prin instrucțiuni clare furnizate odată cu cardul, inclusiv detalii despre locurile unde acestea pot fi utilizate. De asemenea, un număr de asistență este disponibil pentru rezolvarea problemelor legate de pierderea cardului sau dificultăți în utilizarea acestuia.

Prin intermediul acestor carduri, plățile pot fi efectuate rapid și sigur, prin tehnologia contactless, care permite achitarea produselor doar prin apropierea cardului de terminalul de plată.

Este esențial de menționat că cardurile nu pot fi transferate sau utilizate pentru alt scop decât cel pentru care au fost emise, respectiv achiziționarea de alimente. Este recomandat să cheltuiți banii în termenul stabilit pentru a maximiza beneficiul oferit de acest sprijin social din partea statului.

Încărcarea și distribuția cardurilor de alimente în 2024

În plus, începând cu data de 14 iunie 2024, se va începe încărcarea cardurilor de alimente cu o nouă tranșă de 250 de lei pentru aproximativ 2,6 milioane de beneficiari eligibili. Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Câciu, a confirmat această informație pe pagina sa oficială de Facebook, subliniind că procesul de încărcare va continua până pe 25 iunie 2024.

În continuare, în 2024, se vor acorda încă trei tranșe de câte 250 de lei în următoarele luni: august, octombrie și decembrie, fără a include tranșa din luna iunie.

Aceste măsuri sunt parte din eforturile continue ale guvernului de a sprijini categoriile vulnerabile ale populației în fața provocărilor economice și sociale, oferindu-le suportul necesar pentru a-și asigura necesitățile de bază și pentru a menține un nivel minim de trai adecvat.

Prin aceste inițiative, se urmărește nu doar acordarea de sprijin financiar, ci și promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții pentru toți cetățenii, indiferent de circumstanțele personale sau sociale în care se află.