Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat o ușoară scădere a ratei șomajului la nivel național, în luna februarie. Potrivit datelor furnizate de ANOFM, rata șomajului a fost de 3,08%, cu 0,01 puncte procentuale mai mică față de luna anterioară.

În total, numărul de șomeri înregistrați la ANOFM a fost de 241.222 de persoane, cu 841 de persoane mai puțin față de luna anterioară. Din aceștia, 45.452 au fost șomeri indemnizați, iar 195.770 neindemnizați.

Datele statistice privind șomajul pe gen, medii de rezidență și vârstă

Potrivit datelor comunicate de ANOFM, în luna februarie a anului 2023, numărul femeilor șomere a fost de 113.047, în timp ce numărul bărbaților a fost de 128.175. În ceea ce privește mediile de rezidență, 68.114 șomeri proveneau din mediul urban, iar 173.108 din mediul rural.

Reclamă

În ceea ce privește structura șomajului în funcție de vârstă, cei mai mulți șomeri au avut între 40 și 49 de ani (59.616), urmați de cei cu vârsta peste 55 de ani (48.145). La polul opus, persoanele cu vârsta între 25 și 29 de ani au reprezentat o pondere mai mică în totalul șomerilor înregistrați (17.396).

Structura șomajului în funcție de nivelul de instruire

Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, ANOFM a precizat că șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele agenției (29,46%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 30,05% din totalul șomerilor înregistrați, iar aceia cu studii universitare 4,38%.

În general, datele furnizate de ANOFM demonstrează o ușoară îmbunătățire a situației pe piața muncii, însă este important să se continue eforturile pentru reducerea șomajului și creșterea numărului de locuri de muncă disponibile pentru toți cei care își caută un loc de muncă.

În aceste condiții, ANOFM va continua să lucreze la dezvoltarea de programe și proiecte care să sprijine integrarea pe piața muncii a tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, precum și la îmbunătățirea serviciilor oferite angajatorilor și celor aflați în căutarea unui loc de muncă.