Începând cu 1 ianuarie 2024, România va implementa un nou sistem de ajutor social, numit „Venitul Minim de Incluziune”. Acesta va reprezenta o sursă de sprijin financiar pentru familiile și persoanele singure aflate în dificultate.

Venitul Minim de Incluziune va înlocui schemele anterioare, cum ar fi ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei. Autoritățile române își propun să ofere o soluție eficientă pentru cetățenii cu posibilități financiare limitate, astfel încât aceștia să poată beneficia de un venit minim care să le acopere nevoile de bază.

Primăriile din întreaga țară vor accepta cereri pentru acest ajutor, începând de la încheierea acestui an. Pentru a beneficia de Venitul Minim de Incluziune, solicitanții trebuie să înainteze cererea împreună cu documentele justificative necesare, conform legii 196/2016, modificată în aprilie 2023.

O categorie aparte de ajutoare financiare

Venitul Minim de Incluziune este compus din două categorii principale de ajutoare financiare: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familiile cu copii. Prin acordarea acestor ajutoare, statul român se asigură că persoanele și familiile aflate în situații deosebite de dificultate beneficiază de sprijinul necesar pentru a-și asigura traiul și pentru a se integra în societate.

Reclamă

Ajutorul de incluziune este acordat familiilor cu venituri sub 275 de lei lunar și persoanelor singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, care au venituri sub 400 de lei lunar. Aceștia vor primi lunar suma de 480 de lei, care le va asigura o stabilitate financiară minimă și le va permite să facă față cheltuielilor de bază.

Sprijin pentru familiile cu copii

De asemenea, Venitul Minim de Incluziune oferă un ajutor financiar special familiilor cu copii. Astfel, familiile cu un venit lunar sub 700 de lei și care au în întreținere cel puțin un copil minor vor beneficia de un sprijin lunar de până la 480 de lei.

Suma acordată variază în funcție de numărul de copii din famile și de venitul lunar al acesteia. Astfel, familiile cu un singur părinte și venituri lunare între 261 și 600 de lei vor primi un sprijin financiar în funcție de numărul de copii, astfel încât aceștia să aibă un trai decent și să poată beneficia de o stabilitate financiară minimă.

Documentele necesare și obligațiile beneficiarilor

Pentru a beneficia de Venitul Minim de Incluziune, solicitanții trebuie să prezinte câteva documente, precum cererea tip, declarația pe propria răspundere și angajamentul de plată. Aceste documente sunt necesare pentru a înregistra cererea și pentru a asigura transparența sistemului de acordare a ajutorului.

Totodată, beneficiarii acestui ajutor au și câteva obligații pe care trebuie să le îndeplinească. Aceștia sunt obligați să presteze muncă pentru primărie la rata salariului minim pe economie și să caute un loc de muncă prin intermediul agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă. Refuzul unui loc de muncă sau a unui curs de formare oferit poate duce la pierderea ajutorului, cu posibilitatea de a refuza maxim de trei ori un loc de muncă oferit.

Venitul Minim de Incluziune reprezintă o soluție eficientă pentru familiile și persoanele singure aflate în dificultate financiară. Acest ajutor oferă un sprijin financiar lunar, care le permite acestora să facă față nevoilor de bază și să aibă o stabilitate minimă. Prin implementarea acestui sistem, autoritățile române demonstrează preocuparea față de cetățenii cu posibilități financiare limitate și își propun să asigure o viață decentă pentru toți membrii societății.