Taxa de succesiune 2024. Lista stufoasă de acte pentru a ajunge la moștenire. Descoperă toate detaliile despre obținerea moștenirii și taxele implicate într-un proces de succesiune în 2024.


Procedura de succesiune și actele necesare

Succesiunea, sau moștenirea, este un proces legal reglementat de Codul Civil prin care familia unui decedat poate beneficia în mod legal de bunurile acestuia. Procedura presupune obținerea unei liste de acte pentru a dovedi dreptul la moștenire, iar aceasta include: cerere-tip, certificat de deces al defunctului, certificat de atestare fiscală, acte de identitate pentru moștenitori, acte de proprietate pentru bunurile moștenite și, în cazul existenței unui testament, și acesta.

Potrivit legii, există trei clase de moștenitori legali: clasa I (soțul supraviețuitor și descendenții), clasa a II-a și a III-a (ascendenții) și clasa a IV-a (colateralii). Dacă nu există moștenitori sau testament, averea defunctului se transmite către autoritățile locale.

Reclamă


Taxele implicate în succesiune

Un aspect important al procesului de succesiune este taxa de succesiune, care se calculează în funcție de valoarea bunurilor moștenite. Aceasta poate include onorariul notarului, taxa pentru cartea funciară și impozitul către stat. Costurile pentru obținerea unui certificat de moștenitor pot porni de la 300 de lei, iar procedura de succesiune poate începe de la 500 de lei. Taxa de succesiune variază în funcție de valoarea bunurilor moștenite, iar impozitul la stat este de 1% din valoarea imobilelor defunctului.


Articolul este util pentru cei care se confruntă cu procedura de succesiune și doresc să afle mai multe detalii despre actele necesare și taxele implicate în acest proces. Este important să fie respectate toate cerințele legale pentru a evita probleme ulterioare legate de moștenire.